About Games

Abandonware

Logic-Arkanoid

Arkanoid 2: Revenage of Doh

arkanoid2.zip, (207.96kB)
Druhý a podľa mňa rovnako dobrý diel arkanoidu.

Výrobca/ Producer: Taito, Nova Logic
Rok vydania/ Year: 1988
Skutočná veľkosť/ Size - 316 Kb
Zkomprimovaná/ Archive size  - 208 Kb
Na spustenie použite DosBox/ To run use DosBox.
Na rozbalenie použite 7zip/ To unpack use 7zip.